Apunts és un Centre Especial de Treball (CET) sense ànim de lucre que, com a empresa d'economia social, vetlla per ser un referent sostenible i ètic, on l'objectiu és generar una empremta positiva en l'àmbit social, mediambiental i econòmic per a la nostra comunitat. La nostra missió és la inserció laboral de persones amb trastorns de salut mental.

Som conscients del gran impacte que pot generar una empresa al seu entorn local, i la nostra voluntat és que aquest impacte sigui en positiu seguint polítiques de responsabilitat en constant revisió.

Reforcem el nostre propòsit de treball per i amb la nostra comunitat, fomentant un teixit associatiu i d'aliances. La missió d'Apunts, com a Centre Especial de Treball, de la mà de la Fundació Joia, és promoure les oportunitats d’inclusió laboral de les persones amb discapacitat i trastorns de salut mental, en un mercat protegit a partir dels nostres serveis i productes.

Compartim algunes de les accions de desenvolupament que impulsem en l’àmbit de la sostenibilitat i la salut, i fem camí cap a una societat més inclusiva i diversa.

Inclusió laboral

Apunts és un Centre Especial de Treball (CET) sense ànim de lucre, que pertany a la Fundació Joia, entitat compromesa amb la promoció de la salut mental que focalitza la seva atenció i professionalització en el col·lectiu de persones afectades per trastorns de salut mental.

Com ho fem? Actualment des d’Apunts donem oportunitats a més de 88 professionals amb certificat de discapacitat per trastorns de salut mental i en risc d'exclusió.

Des de Fundació Joia desenvolupem itineraris personalitzats un cop rebuda i acollida la persona sol·licitant dels nostres serveis, i generem oportunitats d'inclusió social a la comunitat i en l'àmbit laboral dins i fora del mercat protegit. Ho fem mitjançant els nostres serveis ubicats a cinc districtes de Barcelona. La nostra prioritat és donar un suport i acompanyament continu a la persona treballadora durant tot el seu procés, així com a l'empresa contractadora.

Equitat de gènere

Fomentar l’equitat de gènere és un dels objectius d’Apunts i la Fundació Joia, que disposa d’una plantilla on el 47,6% són dones i el 66,6% dels càrrecs estratègics estan ocupats per dones.

L’entitat desenvolupa el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats i perspectiva de gènere i practica mesures com la sensibilització a partir de plans de formació i activitats sobre l’equitat de gènere, la utilització de llenguatge no sexista a les nostres comunicacions internes i externes, així com mesures de conciliació, entre d’altres.

Mesures de conciliació

Fundació Joia, a la qual pertany Apunts, compta amb una Comissió d’Igualtat que s’encarrega de vetllar i impulsar la igualtat d’oportunitats i de gènere a l’organització, d’acord amb els objectius de la Direcció General i l’estratègia de l’entitat. Un dels eixos d’actuació principal que té la Comissió d’Igualtat és la Conciliació familiar, personal, laboral, i de gestió òptima del temps, vetllant sempre pel manteniment i millora de la qualitat dels serveis.

L’equip que conforma Apunts, així com la Fundació Joia, té accés a diverses mesures de conciliació que tenen per objectiu millorar la qualitat de la nostra feina i l’atenció a la persona usuària i la clientela d’Apunts: crear mesures que promoguin la salut laboral i fomentar la corresponsabilitat.

ODS treballats

igualdad de generoreducción de las desigualdadespaz, justicia e instituciones sólidas

 

 

logo apunts

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

financament next geneneration catalunya generalitar catalunya