A Apunts no es realitza repartiment de béns entre el seu Consell Directiu, sinó que dins la seva missió té l’objectiu de generar cohesió social allà on s’instal·la per contribuir a la creació d’una societat millor i al desenvolupament sostenible. És per això que reinverteix cada any el seu capital en Fundació Joia, entitat sense afany de lucre a la qual pertany i que porta més de 35 anys oferint serveis gratuïts d’inserció social i laboral a persones amb trastorns de salut mental i en risc d’exclusió social.

Etiqueta Responsable

Apunts disposa del distintiu Etiqueta Responsable que atorga Ingeniería Social i que acredita les nostres bones pràctiques empresarials amb valors amb una actuació transversal en els tres àmbits de l’empresa: econòmic, social i mediambiental, complit amb els seus 10+1 criteris exigits. Podeu veure l’Etiqueta Responsable d’Apunts aquí.

Apunts se sotmet cada any a diferents controls i auditories per garantir la transparència, qualitat i viabilitat del projecte empresarial d’economia social i poder millorar així en l’eficiència del treball realitzat, el creixement i la planificació de l’organització per augmentar la confiança en els nostres clients.

Compte de resultats

Durant l’exercici 2019 Apunts aconsegueix un resultat que suposa el 2,37% dels ingressos. Les despeses de personal són el principal component, superant les compres i altres despeses com lloguers, rentings de maquinària i subministraments com a components principals.

ODS treballats

trabajo decente y crecimiento economico

 

 

logo apunts

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

financament next geneneration catalunya generalitar catalunya