Notícies

Apunts ha publicat la seva Memòria de Sostenibilitat 2020, on es recull la informació de l'activitat del centre especial de treball, enguany molt marcada per la pandèmia. Com cada any, aquesta memòria va emmarcada dins la Memòria de Sostenibilitat de Fundació Joia.
Presentem la Memòria de Sostenibilitat 2020

Apunts ha publicat la seva Memòria de Sostenibilitat 2020, on es recull la informació de l'activitat del centre especial de treball, enguany molt marcada per la pandèmia. Com cada any, aquesta memòria va emmarcada dins la Memòria de Sostenibilitat de Fundació Joia.

Malgrat la pandèmia, hem destinat molts esforços a mantenir tota la nostra plantilla, i fins i tot hem augmentat en 13 el número de persones treballadores (comptem amb 123 al 2020). La Covid-19 ens ha obligat a adaptar-nos ràpidament a les necessitats del moment, reorganitzant els nostres equips de treball per tal de donar suport allà on més es necessitava. A pesar de la difícil situació per la que hem passat, volem destacar el compromís i constància del nostre equip, un fet que per nosaltres és un missatge definitiu contra l’estigma que pateixen les persones amb trastorn de salut mental

Enguany destaquem la crescuda de la línia de Missatgeria i Logística, que ha augmentat un 12,6% la seva facturació anual. El responsable de la línia, Ignasi Brun, explica que "A partir del mes d’abril no tan sols es van recuperar els nivells pre-pandèmia sinó que vam patir un fort increment del volum de feina des de la data fins a final d’any”.

Hem de fer referència a l’àmbit econòmic, ja que encara que la facturació ha baixat un 5,9% (2.288.664€) respecte al 2019 (2.425.252€), seguim esforçant-nos per innovar i donar solucions eficients als nostres clients, a qui volem agrair la seva implicació malgrat aquest difícil any per seguir potenciant amb nosaltres la seva Responsabilitat Social Corporativa, fet que ens segueix donant forces per continuar desenvolupant el nostre projecte social.

Podeu consultar la Memòria de Sostenibilitat 2020 completa aquí.

 

 

logo apunts

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

financament next geneneration catalunya generalitar catalunya